TAZAKKA – Guru Besar Bahasa Arab Ummul Qura University, Makkah, Prof. Dr. Abdullah Nasir Al-Qorni