Tafsir Surat Alfatihah #22 : Akhlak Yang Baik Bagian Dari Jalan Lurus

  • 29 Oktober 2019
  • 770 views
Tafsir Surat Alfatihah #22 : Akhlak Yang Baik Bagian Dari Jalan Lurus

Salah satu makna yang terkandung dalam ayat ‘shirotol mustaqim’; jalan yang lurus, adalah akhlakul karimah. Maka: ‘tunjukilah kami jalan yang lurus’ bermakna pula tunjukilah kami kepada akhlakul karimah.

Buat apa orang mengerti Islam, mengerti Al-Quran dan As-Sunnah jika akhlaknya tidak baik? Akhlak yang baik adalah cermin keberagamaan yang benar.